Pronájem

Pronájem

PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

1 Hodina - 350,- kč (každá další započatá 1/2 hodina + 150,- kč)

Kabiny - 200,- kč

Světla - 100,- kč

Celodenní pronájem 2500,- kč (po dohodě obsazenosti hřiště)

Pokud bude potřeba osvětlení u celodenní pronájmu +300,- kč 

Kabiny se na celý den nepronajímají.

 

Pronájem a info o termínech: DAGMAR TEICHMANNOVÁ tel:. 732 742 815