FŠ SK LOUKY - Příspěvky (2023-2024)

Vážení rodiče, pro nadcházející ročník 2023/2024 jsme se rozhodli pro výši celoročních příspěvku následovně:

Předpřípravka (školička):   3.400,- Kč. Podzimní část 1.700,-Kč. - Jarní část 1.700.-Kč. 

Mladší a starší přípravka: 4.600,- Kč. Podzimní část 2.300,-Kč. - Jarní část 2.300,-Kč.

Mladší a starší žáci:            4.600,- Kč. Podzimní část 2.300,-Kč. - Jarní část 2.300,-Kč.

Dorostenci:                          1.500,- Kč. Jednorázová platba 1.500,-Kč.

POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU !!!

Nové číslo účtu pro platbu:   266222970/0600

Termín pro úhradu za I.pol. je do 30.9. 2023  Děkujeme.

Bližší informace najdete v sekci Klub - platba příspěvků . 

https://www.sklouky.cz/platba-prispevku

FŠ SK LOUKY - Příspěvky (2023-2024)

 K navýšení příspěvků pro aktuální fotbalový ročník 2023/2024, nás nutí neustále se zvyšující náklady, které jsme nuceni vynakládat na samotný provoz fotbalové školy. Veškeré Vámi vybrané finanční prostředky jsou použity na náklady spojené s přípravou malých fotbalistů a smysluplně vynaloženy pro rozvoj FŠ SK Louky. 

Po zaplacení Vám bude předán doklad, který můžete použít pro Zdravotní pojištovnu a žádat o příspěvek na sportovní aktivity ditěte.

Za Vaši podporu děkuje

vedení FŠ SK Louky.