FŠ SK LOUKY - Příspěvky (2022-2023)

Vážení rodiče, pro nadcházející ročník 2022/2023 jsme se rozhodli pro výši celoročních příspěvku následovně:

Předpřípravka (školička):   3.000,- Kč. Podzimní část 1.500,-Kč. - Jarní část 1.500.-Kč. 

Mladší a starší přípravka: 4.000,- Kč. Podzimní část 2.000,-Kč. - Jarní část 2.000,-Kč.

Mladší a starší žáci:            4.000,- Kč. Podzimní část 2.000,-Kč. - Jarní část 2.000,-Kč.

Dorostenci:                          1.200,- Kč. Jednorázová platba 1.200,-Kč.

POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU !!!

Nové číslo účtu pro platbu:   266222970/0600

Termín pro úhradu za II.pol. je do 27.2. 2023  Děkujeme.

Bližší informace najdete v sekci Klub - platba příspěvků . 

https://www.sklouky.cz/platba-prispevku

FŠ SK LOUKY - Příspěvky (2022-2023)

Uvědomujeme si, že dané navýšení příspěvků není příjemné a snad uvedaná částka nezasáhne příliš do Vašich rodinných rozpočtů. Veškeré vybrané finanční prostředky jsou použity na náklady spojené s přípravou malých fotbalistů a smysluplně vynaloženy pro rozvoj FŠ SK Louky. 

Po zaplacení Vám bude předán doklad, který můžete použít pro Zdravotní pojištovnu a žádat o příspěvek na sportovní aktivity ditěte.

Za Vaši podporu děkuje

vedení FŠ SK Louky.