PŘÍSPĚVKY (2023 – 2024) JARNÍ ČÁST

Vážení rodiče.

Žádáme Vás tímto o uhrazení příspěvku na jarní část sezony 2023/2024.

Termín pro úhradu za II.pololetí je 27.2.2024.

 

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU pro platbu je: 266222970/0600

Podrobnosti o platbách najdete v sekci ,,Příspěvky,,

https://www.sklouky.cz/prispevky-informace

Veškerá částka, která je díky Vám vybrána, je zpětně použita na zkvalitnění sportovní přípravy mladých fotbalistů v naší Fotbalové škole.

Děkujeme Vám tímto za podporu.

Vedení FŠ SK Louky

PŘÍSPĚVKY (2023 – 2024) JARNÍ ČÁST