PŘÍSPĚVKY (2022/2023) - JARNÍ ČÁST 

Vážení rodiče.

Žádáme Vás tímto o uhrazení příspěvku na jarní část sezony 2022/2023.

Termín pro úhradu za II.pololetí je 27.2.2023

POZOR ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU !!!

Nové číslo účtu pro platbu je: 266222970/0600

Podrobnosti o platbách najdete v sekci ,,Příspěvky,,

https://www.sklouky.cz/prispevky-informace

Veškerá částka, která je díky Vám vybrána, je zpětně použita na zkvalitnění sportovní přípravy mladých fotbalistů v naší Fotbalové škole.

Děkujeme Vám tímto za podporu.

Vedení FŠ SK Louky

PŘÍSPĚVKY (2022/2023) - JARNÍ ČÁST