Mladší přípravka SK Louky – Hodnocení podzimní části sezóny

Mladší přípravka SK Louky – Hodnocení podzimní části sezóny

Tréninkový a zápasový proces máme provázaný společně se starší přípravkou. To považujeme jednoznačně za přínos. Postupně tak nabíráme zkušenosti, jak s danou kategorií pracovat nejen po sportovní, ale i výchovné stránce. Začátek podzimu byl hektický nejen pro nás trenéry, ale hlavně pro nové kluky a pro ty, kteří k nám přešli ze školičky. Po krátkém přípravném období se naskočilo rovnou do zápasového kolotoče. Defacto nás čekalo učení se za běhu.

Pozitivní je, že se trénink od tréninku zlepšujeme. Pro naši kategorii je prioritní jak v tréninku, tak v zápasech, preference individuálních schopností. K tomu také přizpůsobujeme skladbu samotné tréninkové jednotky. Fotbálky a různé hry jsou v nich samozřejmostí.

V zimním období trénujeme 3x týdně. Dvakrát na umělé trávě a jedenkrát v tělocvičně, kde se zaměříme více na všeobecný pohybový rozvoj. Co se týče samotného počtu dětí, tak není ideální a musíme se zaměřit na jeho postupném doplnění.

Závěrem nesmíme zapomenout na jednu dívku, kterou v kolektivu máme. ,,Viktorko,, super a držíme ti palce. Jsi pro ostatní příkladem.

Všem, kteří nám pomáhají, děkujeme.

 

Renda Valerián a David Winter

trenéři mladší přípravky