Jdi na obsah Jdi na menu
 

0. INFO platba příspěvků :

 info.jpg


5. Fotbalový nábor :

 nabor-louky-2019.png-levy.png


 

Vše o členství ve FAČR

31. 1. 2012

Úvodní slovo předsedy FAČR

Vážení sportovní přátelé,
pelta-miroslav.jpgdovolte, abych Vás oslovil jménem Fotbalové asociace České republiky. Obracím se na stávající členy i na ty, kteří zvažují, že se členy FAČR v budoucnu stanou.

Jak známo, valná hromada, která je nejvyšším orgánem FAČR, schválila na svém 13. řádném zasedání 26. června 2011 nové stanovy. Jejich součástí je i specifikace vzniku členství. To je nově definováno jak pro fyzické osoby, tedy pro jednotlivce, tak i pro právnické osoby, kterými jsou především kluby, ale i jiné právnické osoby.

V principu jde o to, aby byl zaveden jasný pořádek do toho, kdo členem FAČR je a kdo není. Tento krok přinese mnohé výhody. Nastala doba, kdy už neobstojí argumenty čísly neodpovídajícími realitě, protože je daleko více než jindy důležité vědět, kolik nás přesně je. Čekají nás jednání se státem o financování sportu, dochází ke změnám na poli ČSTV, v neposlední řadě je potřeba vědět, kdo je členem asociace v takových případech, kdy dochází k disciplinárnímu projednávání.

Třináctá valná hromada zároveň v červnu rozhodla o zavedení členského příspěvku. Fotbal byl jedním z posledních sportovních odvětví u nás, které členské příspěvky nevybíralo. Rozhodně nejde o získávání prostředků ve prospěch ústředí. Jde o projekt, který je připravován s cílem takto vybrané finanční prostředky, po odečtení nákladů na zajištění provozu spojeného s administrativou členství, investovat do nejnižších článků FAČR na podporu mládežnického fotbalu. Členský příspěvek byl jednotně stanoven pro rok 2012 na 50 korun ročně. V dalších letech bude ve výši 100 Kč pro mládež a 200 Kč pro dospělé.

Stojíme na prahu vytvoření členské evidence a výběru členských příspěvků. Půjde o logisticky náročnou záležitost, která musí proběhnout hladce a rychle. Na internetových stránkách clenstvi.fotbal.cz budou vysvětleny potřebné kroky, budete informováni prostřednictvím médií, ale především cestou naší vnitřní komunikace. Věřím, že tento společný úkol v pořádku zvládneme.

Děkuji Vám za spolupráci

— Miroslav Pelta, předseda

 

 

Fotbalové sčítání lidu

repka.pngGenerální sekretář Rudolf Řepka hovoří na téma, které teď zajímá celou členskou základnu

Fotbal je jednoznačně největším sportovním sdružením v České republice. A o to více budí obdiv ambiciózní projekt, který se v těchto dnech realizuje v rámci Fotbalové asociace České republiky. Sčítání lidu, tedy fotbalového lidu, probíhá od začátku ledna a konečným termínem pro zaslání vyplněných přihlášek je 29. únor tohoto roku. Tím ale práce nekončí. Pak zbývají jen čtyři měsíce na vytvoření funkční databáze členů, protože od 1. července tohoto roku budou muset být všichni, kteří se chtějí zúčastnit fotbalových soutěží jako dosud, členy FAČR a být tedy v databázi pod jedinečným identifikačním číslem. Generální sekretář FAČR Mgr. RUDOLF ŘEPKA na téma členství ve FAČR poskytl rozhovor.
Proč jde asociace do akce, která není populární, zaměstná tisíce lidí a může se zdát, že není potřeba?
"Právě zdání klame. Stále více se na různých jednáních o dalším financování sportu, ale i při jednání s partnery současnými i potenciálními ukazuje, že je potřeba vědět kolik nás opravdu je."
To teď nevíte?
"
My dlouhodobě pracujeme s tím, že český fotbal má 650 tisíc registrovaných hráčů. Ale víme, že to může být údaj zkreslený, protože pochopitelně nedochází k aktualizaci databáze registrací. Zavedením členství, o kterém rozhodla valná hromada asociace v červnu minulého roku, zjistíme přesný počet členů a protože při tom je vybírán i stanovený členský příspěvek, získáme prostředky, které budou samozřejmě z velké části přerozděleny na nejnižší články naší struktury."
Právě lidé z nejnižších pater fotbalu mají občas dojem, že jejich příspěvky pohltí centrum. Jak to tedy bude?
"Zmíněná valná hromada zároveň rozhodla o rozdělení vybraných prostředků. Jak známo, první rok se vybírá 50 korun na osobu a tyto prostředky budou využity na vybudování funkční databáze členů. Další léta se vybírá 100 korun za mládež a 200 korun za dospělé a kolem osmdesáti procent vybrané sumy se vrátí zpět do hnutí na základě principu solidarity. Tedy platí všichni, profesionální i ty nejmenší kluby, funkcionáři, rozhodčí, ale zmíněné velká většina vybrané sumy se vrátí na úroveň okresů a krajů."
Takže se může stát, že na okresech dostanou více, než vyberou?
"Matematicky vychází, že bude-li členů z velkých klubů na úrovni od ligy po divize a členů, platících jako jednotlivci více než dvacet procent z celé členské základny, pak na okresy půjde více, než tam vybrali."
Neobáváte se, že se ukáže, že členů FAČR není zdaleka tolik, jak se teď píše?
"V novém systému budeme započítávat i trenéry, rozhodčí, maséry, hlavní pořadatele. Každý, kdo bývá uveden v zápisu o utkání, musí být členem asociace. A samozřejmě, že členem může být každý člověk, který vyplní přihlášku a zaplatí příspěvek. Celkové číslo by mělo být kolem půl milionu členů."
Proč mají být členy třeba maséři?
"Protože jsou vedeni v zápise o utkání, jsou na lavičce a z toho titulu mají i odpovědnost. Zavedení jednoznačného členství má totiž i své praktické výhody. Už se nebude moci stát, že někdo, kdo se má třeba zpovídat před disciplinární komisí, náhle prohlásí, že se necítí být členem svazu. Což se nám v nedávné minulosti také stalo."
Bude mít členství ve FAČR a placení příspěvků pro členy nějakou praktickou výhodu?
"Počítáme s tím, že členům například vyjednáme slevy u našich sponzorů, budeme hledat cestu k nejrůznějším benefitům. To je však náplní pro další fázi rozvoje projektu. Teď se musíme soustředit na bezproblémové vytvoření databáze členů."
K tomu potřebujete těsnou spolupráci se sekretáři klubů, jak funguje?
"Naší výhodou je, že fotbal má propracovanou strukturu až po ty nejnižší články, tedy kluby na okresních úrovních. Všude tam pracují schopní funkcionáři, na jejichž bedrech velká část úkolu sesbírat a zaslat přihlášky leží. Jsme si vědomi jak náročná práce to je, a jsme jim za ni velice vděčni."
Mají lidé v terénu dost informací?
"Snažíme se, aby tomu tak bylo. Vytvořili jsme webovou stránku http://clenstvi.fotbal.cz/ na které jsou základní informace týkající se vyplňování tří druhů různých formulářů. Najdou tam i časté dotazy a odpovědi na ně. Snažíme se odpovídat na každý dotaz či nejasnost ať už přímo s jednotlivci nebo třeba pomocí newsletterů, které zasíláme na kraje a okresy a věříme, že odtud je dále distribuují do svých klubů."
Fotbal si vzal pořádné sousto, zvládne ho?
"Musí! Nejde jen o nějaké gesto. Na tom, abychom mohli přesně určit kolik nás je a jaké jsou naše potřeby, závisí i klíčová jednání na ministerstvu. Vytváří se nový systém financování sportu a ministerstvu pochopitelně záleží na tom, aby znalo přesná čísla. Myslím, že v krátké době čeká „sčítání členů“ i ostatní sportovní odvětví. A stane se výhodou fotbalu, že bude jedním z prvních, kdo nabídne přesná čísla. I z toho důvodu bych ještě jednou všem, kdo se na tomto náročném projektu podílí, rád velmi poděkoval."

 CLENSTVI_FACR_otazky_a_odpovedi

 

 VÍCE NA http://clenstvi.fotbal.cz/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář